Tiếng Anh giao tiếp cho học viên có thể giao tiếp cơ bản ở Kim Giang Thanh Xuân (đường Nguyễn Xiển đi vào)

Học viên nữ hiện đang làm việc trong môi trường thường xuyên giao tiếp bằng tiếng Anh. Học viên có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh nhưng còn nhiều hạn chế, học viên muốn học thêm để có thể giao tiếp bàn bạc hay nói chuyện với người đối diện về một vấn đề nào đó. Học viên học tại nhà tuần 3 buổi học phí 160k/buổi địa chỉ học Kim Giang Thanh Xuân (đường Nguyễn Xiển đi vào).

 
Scroll to top