Bạn gia sư tiếng Anh chia sẻ câu chuyện và cũng là bài học và tài liệu học tập luôn

Mình hôm nay đi dạy kèm gia sư tiếng Anh về, rảnh rảnh chia sẻ câu truyện dưới đây các bạn vừa rút ra được bài học cho mình vừa làm tài liệu
Học tập luôn nhé.


-Mình hay viết ra giấy bằng mực đen và tờ a4 thì thường chia đôi (cái này làm theo khi đọc quyển sách :Trí tuệ do Thái by ERAN KATZ)
- viết xuống để khoảng cách cho dễ viết phiên âm từ không biết.
-Lề vở học từ vựng nên có cách kí hiệu khác nhau ( dấu "." = quên lần 1, đấu "-" = quên lần 2, dấu "*" quên lần 3 trong các lần ôn lại từ mới nhé)( cái này trộm từ Vương Quyên tác giả của quyển Săn Học bổng nhé).
Chúc mọi người trong nhóm học với gia sư tiếng Anh giao tiếp online miễn phí học tập vui vẻ nhé!

Cái ngày mình chờ đợi cuộc dt từ bưu điện gọi đến để nhận quyển sách này và đọc cái lá thư này mình hạnh phúc lắm. Mình chia sẻ cho các bạn

 
Scroll to top