Tiếng Anh giao tiếp cơ bản từ đầu từ chữ cái A,B,C cho học viên nữ ở Cổ Nhuế

Học viên nữ trong khoảng 3 - 4 tháng nữa học viên sẽ sang nước ngoài cần đến giao tiếp bằng tiếng Anh mà hiện tại học viên chưa biết gì về tiếng Anh. Học viên học từ đầu từ bảng chữ cái A,B,C số đếm 1, 2... Vì vậy cần gia sư có kinh nghiệm hệ thống kiến thức nhiệt tình dạy từ đầu những kiến thức cơ bản nhất thường dùng nhất trong giao tiếp phổ thông. Từ yêu cầu đó chúng tôi liên hệ tìm gia sư tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người bắt đầu, các bạn gia sư đáp ứng được yêu cầu vui lòng liên hệ sớm nhất để xếp lịch học với  học viên.

 
Scroll to top