Học viên có cơ bản muốn học kèm thêm gia sư tiếng Anh giao tiếp ở Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội

Học viên nam hiện đang đi làm trong môi trường cần gia sư giao tiếp tiếng Anh mà khả năng giao tiếp phản ứng của anh không được nhanh khá chậm. Học viên học tại nhà ở Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội. Học viên có kiến thức tiếng Anh cơ bản nhưng không hiểu sao khả năng nói tiếng Anh lại kém vậy, phản xạ tiếng Anh rồi nghe người khác nói đều yếu trong khi vốn từ vựng khá tốt. Học viên học tuần 3 buổi với học phí 160k/buổi học vào buổi tối vì ban ngày học viên đi làm rồi không học được.


 
Scroll to top